Fugle fotograferet på andre danske lokaliteter end Vejlerne.