Vejlernes sumpe, enge, søer, kanaler, pilekrat og andre våde habitater.